024441409 | 0884113680 | 0886007174 - Централа СМДЛ Надежда

test

СУБСТРАТИ и МЕТАБОЛИТИ

СУБСТРАТИ и  МЕТАБОЛИТИ

 ЦЕНИ:

Кръвна Глюкоза(еднократно) – НЗOK

2,50лв.

Глюкоза(профил-3-кратен) – НЗOK

6.00лв.

Общ холестерол – НЗOK

3.00лв.

HDL-холестерол – НЗOK

3.00лв.

LDL- холестерол

3.00лв.

Триглицериди – НЗOK

3.00лв.

Общ белтък  - НЗOK

3.00лв.

Албумин – НЗOK

3.00лв.

Общ билирубин – НЗOK

3.00лв.

Директен билирубин

3.00лв.

Креатинин – НЗOK

3.00лв.

Урея – НЗOK

3.00лв.

Пикочна киселина – НЗOK

3.00лв.

Търси